انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

نمایش بر اساس 
 نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان پرستاری/فقط پرستاران
نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان پرستاری/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه/فقط پرستاران
نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 مدیریت مواجهه شغلی/فقط پرستاران
مدیریت مواجهه شغلی/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 سرویس ، مدیریت سرویسها و بازدیدهای دوره ای تجهیزات پزشکیPM /فقط پرستاران
سرویس ، مدیریت سرویسها و بازدیدهای دوره ای تجهیزات پزشکیPM /فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران/فقط پرستاران
حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 پیشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای ادراری/فقط پرستاران
یشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای ادراری/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبار مصرف/فقط پرستاران
استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبار مصرف/فقط پرستاران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نگهداشت سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان
نگهداشت سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخشها و واحدها
نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخشها و واحدها
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان
نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه
نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نحوه فعال سازی وغیر فعال سازی جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه
نحوه فعال سازی وغیر فعال سازی جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان
مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت حیطه بیماران
مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت حیطه بیماران
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 گزارش حوادث وموقعیت های خطر آفرین
گزارش حوادث وموقعیت های خطر آفرین
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها
کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه
فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرندگان خدمت
رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرندگان خدمت
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر
حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخشها
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخشها
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی
تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده
تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 تفکیک در مبدا پسماند عادی
تفکیک در مبدا پسماند عادی
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 ایمنی در مقابل آتش سوزی
ایمنی در مقابل آتش سوزی
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی ،تجهیزات ،ملزومات ومواد مصرفی پزشکی ونیروی انسانی
افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی ،تجهیزات ،ملزومات ومواد مصرفی پزشکی ونیروی انسانی
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 اعلام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار و همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان
اعلام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار و همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان
شنبه 2 ارديبهشت 1396
دانلود فایل (word)
 ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشتی دست
ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشتی دست
پنجشنبه 31 فروردين 1396
دانلود فایل (word)
 اخذ رضایت آگاهانه
اخذ رضایت آگاهانه
پنجشنبه 31 فروردين 1396
دانلود فایل (word)
ankara escort
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort
1xbet betpas mariobet
beylikduzu escort halkali escort sirinevler escort
ulus escort mamak escort keçiören escort etlik escort sincan escort demetevler escort çankaya escort kizilay escort yenimahalle escort eryaman escort
şişli escort beşiktaş escort etiler escort beylikdüzü escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya webmaster forum
tempobet giriş
escort gaziantep
escort diyarbakır