انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

1- اخذ رضایت آگاهانه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2037/0/اخذ.رضایت.آگاهانه..html
2-ارزش گذاری و فرهنگ سازی رعایت اصول بهداشتی دست
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2038/0/ارزش.گذاری.و.فرهنگ.سازی.رعایت.اصول.بهداشتی.دست..html
3-علام نتایج معوقه تستهای پاراکلینیک به بیمار و همراه او بعد از ترخیص از بیمارستان
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2044/0/اعلام.نتایج.معوقه.تستهای.پاراکلینیک.به.بیمار.و.همراه.او.بعد.از.ترخیص.از.بیمارستان..html
4- افزایش ظرفیت بیمارستان در حوزه های فضای فیزیکی ،تجهیزات ،ملزومات ومواد مصرفی پزشکی ونیروی انسانی
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2045/0/افزایش.ظرفیت.بیمارستان.در.حوزه.های.فضای.فیزیکی.،تجهیزات.،ملزومات.ومواد.مصرفی.پزشکی.ونیروی.انسانی..html
5- ایمنی در مقابل آتش سوزی
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2046/0/ایمنی.در.مقابل.آتش.سوزی..html
 6- تخلیه بیمارستان در زمان وقوع حادثه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2047/0/تخلیه.بیمارستان.در.زمان.وقوع.حادثه..html
7-تداوم ارائه خدمات درمانی حیاتی در زمان وقوع حادثه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2048/0/تداوم.ارائه.خدمات.درمانی.حیاتی.در.زمان.وقوع.حادثه..html
8- تفکیک در مبدا پسماند عادی
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2049/0/تفکیک.در.مبدا.پسماند.عادی..html
 9-تفکیک در مبدا پسماندهای تیز و برنده
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2050/0/تفکیک.در.مبدا.پسماندهای.تیز.و.برنده..html
 10- تفکیک در مبدا پسماندهای شیمیایی و دارویی
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2051/0/تفکیک.در.مبدا.پسماندهای.شیمیایی.و.دارویی..html
 11-جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخشها
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2052/0/جمع.آوری.و.نگهداری.موقت.انواع.پسماندها.درون.بخشها..html
 12- حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیتهای در معرض خطر
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2053/0/حمایت.از.گروه.های.آسیب.پذیر.و.جمعیتهای.در.معرض.خطر..html
 13- دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و دارویی
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2054/0/دفع.بهداشتی.پسماندهای.شیمیایی.و.دارویی..html
 14-راهنمایی و هدایت  گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2055/0/راهنمایی.و.هدایت.گیرندگان.خدمت.در.سطح.بیمارستان..html
 15- رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرندگان خدمت
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2056/0/رعایت.و.حفظ.حریم.خصوصی.گیرندگان.خدمت..html
 16- فعال سازی برنامه پاسخ در زمان بروز حوادث
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2057/0/فعال.سازی.برنامه.پاسخ.در.زمان.بروز.حوادث..html
 17- فعال سازی روشهای ارتباطی جایگزین در هنگام وقوع حادثه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2058/0/فعال.سازی.روشهای.ارتباطی.جایگزین.در.هنگام.وقوع.حادثه..html
 18- کسب اطمینان از اثربخشی اقدامات بهداشت و حفاظت پرتوها
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2059/0/کسب.اطمینان.از.اثربخشی.اقدامات.بهداشت.و.حفاظت.پرتوها..html
 19-گزارش حوادث وموقعیت های خطر آفرین
 20-مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت حیطه بیماران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2061/0/مشارکت.در.پیشگیری.و.ارتقاء.سلامت.حیطه.بیماران..html
 21- مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2062/0/مشارکت.در.پیشگیری.و.ارتقاء.سلامت.در.حیطه.کارکنان..html
 22-نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2063/0/نحوه.حفاظت.از.اموال.گیرنده.خدمت..html
 23- نحوه فعال سازی وغیر فعال سازی جایگاههای سامانه فرماندهی حادثه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2064/0/نحوه.فعال.سازی.وغیر.فعال.سازی.جایگاههای.سامانه.فرماندهی.حادثه..html
 24-نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش و تنبیه
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2065/0/نحوه.گزارش.دهی.همگانی.خطاهای.پزشکی.بدون.ترس.از.سرزنش.و.تنبیه..html
 25-نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان
 26- نظافت شستشو گند زدایی و لکه زدایی بخشها و واحدها
 27-نگهداشت سیستم سرمایش و گرمایش و تهویه بیمارستان
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2068/0/نگهداشت.سیستم.سرمایش.و.گرمایش.و.تهویه.بیمارستان..html
 28-استفاده از ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا یکبار مصرف/فقط پرستاران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2071/0/استفاده.از.ملزومات.و.تجهیزات.پزشکی.صرفا.یکبار.مصرف/فقط.پرستاران..html
 29- پیشگیری و کنترل عفونتهای کتترهای ادراری/فقط پرستاران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2072/0/پیشگیری.و.کنترل.عفونتهای.کتترهای.ادراری/فقط.پرستاران..html
 30- حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران/فقط پرستاران
 31-سرویس ، مدیریت سرویسها و بازدیدهای دوره ای تجهیزات پزشکیPM /فقط پرستاران
 32-مدیریت مواجهه شغلی/فقط پرستاران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2075/0/مدیریت.مواجهه.شغلی/فقط.پرستاران..html
 33-نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه/فقط پرستاران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2076/0/نحوه.ارائه.خدمات.به.بیماران.مجهول.الهویه/فقط.پرستاران..html
 34-نحوه تشویق و کنترلهای انضباطی کارکنان پرستاری/فقط پرستاران
radiology.old.rhc.ac.ir/fa/forms/All/All/bodyView/2077/0/نحوه.تشویق.و.کنترلهای.انضباطی.کارکنان.پرستاری/فقط.پرستاران..html

ankara escort
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort
1xbet betpas mariobet
beylikduzu escort halkali escort sirinevler escort
ulus escort mamak escort keçiören escort etlik escort sincan escort demetevler escort çankaya escort kizilay escort yenimahalle escort eryaman escort
şişli escort beşiktaş escort etiler escort beylikdüzü escort
sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort escort sakarya webmaster forum
tempobet giriş
escort gaziantep
escort diyarbakır